Tận tụy vì sức khỏe
Tiếng Việt Tiếng Anh
MENU
ANDAs
Đang cập nhật ...
Xem thêm BUSCOHEXINE 8
Đang cập nhật ...
Xem thêm BUSCOHEXINE 8
Đang cập nhật ...
Xem thêm BUSCOHEXINE 4
Đang cập nhật ...
Xem thêm BUSCOHEXINE 4
Đang cập nhật ...
Xem thêm PREDNI HERA DR 5
Đang cập nhật ...
Xem thêm PREDNI HERA DR 5
Đang cập nhật ...
Xem thêm MYCONOLA DR
Đang cập nhật ...
Xem thêm MYCONOLA DR
Đang cập nhật ...
Xem thêm HEPTRACIN
Đang cập nhật ...
Xem thêm LENALIMID

Đăng ký thuốc

DANH SÁCH SỐ ĐĂNG KÝ
TT Tên generic Tên thương mại Số đăng ký
1 Viên nén bao phim Cilnidipine 5 mg  AMNOL VD-30148-18
2 Viên nén bao phim Cilnidipine 10 mg  AMNOL VD-30147-18
3 Viên nén Telmisartan 20 mg TELBLOCK VD-29547-18
4 Viên nén Telmisartan 40 mg TELBLOCK VD-30153-18
5 Viên nén Telmisartan 80 mg TELBLOCK VD-30154-18
6 Viên nén Misoprostol 200 µg HERAPROSTOL VD-29544-18
7 Viên nén bao phim Ticagrelor 90 mg PLATETICA VD-29546-18
8 Viên nén bao phim Dapoxetine 30 mg RILIXETIN VD-28738-18
9 Viên nén bao phim Dapoxetine 60 mg RILIXETIN VD-28739-18
10 Viên nén bao phim Febuxostat 80 mg  ULOXORIC 893110109323
(QLĐB-688-18)
11 Viên nén bao phim Febuxostat 120 mg  ULOXORIC 893110116524
(QLĐB-658-18)
12 Viên nén Mifepristone 10 mg MIFE 10 893110398223
(QLĐB-648-18)
13 Viên nén Mifepristone 200 mg MIFE 200 QLĐB-690-18
14 Viên nén bao phim Clopidogrel (dưới dạng Clopidogrel besylate) 75 mg  PIDOGREL VD-29545-18
15 Viên nén phân tán trong miệng Vardenafil 10 mg VARDELENA VD-30155-18
16 Viên nén bao phim Capecitabine 500 mg CAPELODINE 893114109223
 (QLĐB-667-18)
17 Viên nén bao phim Tenofovir disoproxil 245 mg (dưới dạng Tenofovir disoproxil fumarate 300 mg) TOPFLOVIR 893110228323
(QLĐB-677-18)
18 Viên nén Pravastatin natri 10 mg BIOVACOR VD-30149-18
19 Viên nang cứng Pravastatin natri 10 mg STAVACOR VD-30151-18
20 Viên nang cứng Pravastatin natri 20 mg STAVACOR VD-30152-18
21 Viên nang cứng Gabapentin 300 mg HERAGABA VD-30150-18
22 Viên nén bao phim Sofosbuvir 400 mg CGOVIR 893110111123
(QLĐB-712-18)
23 Viên nén bao phim Capecitabine 150 mg CAPELODINE QLĐB-724-18
24 Viên nang cứng Emtricitabine 200 mg EFAVA 893110111323
(QLĐB-701-18)
25 Viên nén bao phim Ledipasvir 90 mg và Sofosbuvir 400 mg SOLEDIVIR  893110392423
(QLĐB-713-18)
26 Viên nén bao phim Paracetamol 500 mg PARCAMOL VD-32453-19
27 Viên nén bao phim Risperidone 2 mg HERIDONE VD-32450-19
28 Viên nén bao phim Risperidone 3 mg HERIDONE VD-32451-19
29 Viên nén bao phim Risperidone 4 mg HERIDONE VD-32452-19
30 Viên nén bao phim Erlotinib 25 mg ERLOVA 893114111423
(QLĐB-770-19)
31 Viên nén bao phim Erlotinib 150 mg ERLOVA 893114392223
(QLĐB-769-19)
32 Viên nén phân tán trong miệng Sildenafil 50 mg SIDELENA ODT VD-32597-19
33 Viên nén bao phim Sorafenib 200 mg SORAVAR 893114392323
(QLĐB-773-19)
34 Viên nén bao tan trong ruột Doxylamine Succinate 10 mg và Pyridoxine HCl 10 mg  PREGNAUSE VD-32736-19
35 Viên nén bao phim Ofloxacin 200 mg OFLOXACIN 200 VD-33116-19
36 Viên nén bao phim Ofloxacin 300 mg OFLOXACIN 300 VD-33117-19
37 Viên nén bao phim Ofloxacin 400 mg OFLOXACIN 400 VD-33118-19
38 Viên nén Nebivolol 5 mg BYSVOLOL VD-33115-19
39 Viên nén Nebivolol 10 mg BYSVOLOL VD-33950-19
40 Viên nang cứng Celecoxib 100 mg CELEGESIS VD-33951-19
41 Viên nang cứng Fluconazole 150 mg HERAZOLE VD-33952-19
42 Viên nén bao phim Clopidogrel (dưới dạng Clopidogrel bisulfate) 75 mg STARGREL VD-33953-19
43 Viên nén bao phim Ursodeoxycholic Acid (micronized) 300 mg URSOFAST VD-33954-19
44 Viên nén bao phim Ursodeoxycholic Acid (micronized) 500 mg URSOFAST VD-33955-19
45 Viên nén bao phim Daclatasvir 30 mg DACTASVIR 893110111223
(VD3-32-19)
46 Viên nén bao phim Daclatasvir 60 mg DACTASVIR VD3-33-19
47 Viên nén phân tán trong miệng Ticagrelor 90 mg PLATETICA ODT VD-34056-20
48 Viên nén bao phim Erlotinib 100 mg ERLOVA 893114117024
(VD3-72-20)
49 Viên nén bao phim Ornidazole 500 mg ORTIZOLE VD-34509-20
50 Viên nén bao phim Etoricoxib 30 mg ETOXIA VD-34503-20
51 Viên nén bao phim Etoricoxib 60 mg ETOXIA VD-34504-20
52 Viên nén bao phim Etoricoxib 90 mg ETOXIA VD-34505-20
53 Viên nén bao phim Etoricoxib 120 mg ETOXIA VD-34502-20
54 Viên nén bao phim Levofloxacin 250 mg LEVOFLOXACIN 250 VD-34507-20
55 Viên nén bao phim Levofloxacin 500 mg LEVOFLOXACIN 500 VD-34508-20
56 Viên nang cứng Gabapentin 600 mg HERAGABA VD-34506-20
57 Viên nén bao phim Febuxostate 40 mg ULOXORIC 893110392523
(VD3-73-20)
58 Viên nang cứng Celecoxib 200 mg CELEGESIS VD-34501-20
59 Viên nén bao phim Rilpivirine 25 mg RILPIRANT VD-34510-20
60 Viên nén Pravastatin natri 20 mg BIOVACOR VD-35129-21
61 Viên nén phân tán Deferasirox 125 mg  JADESINOX VD-35130-21
62 Viên nén Baclofen 10 mg BALISAL VD-35253-21
63 Viên nén Baclofen 5 mg BALISAL VD-35255-21
64 Viên nén Baclofen 20 mg BALISAL VD-35254-21
65 Viên nén phân tán trong miệng Baclofen 10 mg BALISAL ODT VD-35256-21
66 Viên nén Misoprostol 100 µg HERAPROSTOL VD-35257-21
67 Viên nén bao phim Rivaroxaban 10 mg RIVARELTA VD-35258-21
68 Viên nén bao phim Rivaroxaban 15 mg RIVARELTA VD-35259-21
69 Viên nang cứng Mycophenolate mofetil 250 mg MYNOLATE VD-35322-21
70 Viên nang cứng Fenofibrate (micronised) 67 mg TRIFILIP VD-35324-21
71 Viên nang cứng Fenofibrate (micronised) 134 mg TRIFILIP VD-35323-21
72 Viên nén Pravastatin natri 30 mg BIOVACOR VD-35708-22
73 Viên nén Nebivolol 2,5 mg BYSVOLOL VD-35709-22
74 Viên nén bao phim Imatinib 400 mg IMALOTAB VD3-178-22
75 Viên nang cứng Imatinib 100 mg IMALOVA VD3-179-22
76 Viên nang cứng Ramipril 1,25 mg HERAACE VD-35719-22
77 Viên nang cứng Ramipril 10 mg HERAACE VD-35720-22
78 Viên nén Pravastatin natri 40 mg BIOVACOR VD-35916-22
79 Viên nén Pravastatin natri 80 mg BIOVACOR VD-35917-22
80 Viên nén Meloxicam 7,5 mg MELOXICAM 7,5 VD-35919-22
81 Viên nang cứng Fluconazole 200 mg HERAZOLE VD-35918-22
82 Viên nén bao phim Imatinib 100 mg  IMALOTAB VD3-189-22
83 Viên nén bao phim Exemestane 25mg  EXEMESIN VD3-188-22
84 Viên nén Meloxicam 15 mg MELOXICAM 15 VD-36252-22
85 Viên nén bao phim Rivaroxaban 20 mg RIVARELTA 20 VD-36253-22
86 Viên nang cứng Imatinib 50 mg  IMALOVA VD3-211-22
87 Viên nang cứng Ramipril 2,5 mg HERAACE 2,5 893110003823
88 Viên nang cứng Ramipril 5 mg HERAACE 5 893110003923
89 Phối hợp 4 viên nén Misoprostol 200 mcg và 1 viên nén Mifepristone (dạng micronised) 200 mg MIFE PLUS 893110005323
90 Viên nén bao phim Gefitinib 250 mg GEFIRESS 893114066723
91 Viên nén bao phim Tenofovir alafenamide 25 mg  ALAVIR 893110066623
92 Viên nén bao phim Ibuprofen 200 mg IBU HERA 893100065023
93 Viên nén phân tán trong miệng Meloxicam 7,5 mg LOXECAM ODT 893110065223
94 Viên nang cứng Meloxicam 7,5 mg LOXECAM 893110065123
95 Viên nang cứng Hydroxyurea 200 mg HERADREA 893114064823
96 Viên nang cứng Hydroxyurea 400 mg HERADREA 893114064723
97 Viên nén Atenolol 25 mg HETENOL 893110064923
98 Viên nén bao phim Ibuprofen 400 mg IBU HERA 400 893100121023
99 Viên nén bao phim Fenofibrate (micronised) 160 mg FELIPOCAR 893110120823
100 Viên nang cứng Hydroxyurea 300 mg HERADREA 893114120923
101 Viên nang cứng Lenalidomide 5 mg  LENALIMID 893114122323
102 Viên nang cứng Cyclophosphamide 25 mg CYCLOPHAMIDE 893114134923
103 Viên nang cứng Cyclophosphamide 50 mg CYCLOPHAMIDE 893114135023
104 Viên nén bao phim Mycophenolate mofetil 500 mg MYSELATE 893114133823
105 Viên nén bao phim Ticagrelor 60 mg PLATETICA 60 893110167523
106 Viên nén bao phim Anastrozole 1mg ANASTROLE 893114169623
107 Viên nang cứng Lenalidomide 15 mg LENALIMID 893114174223
108 Viên nang cứng Lenalidomide 25 mg LENALIMID 893114169723
109 Viên nén Atenolol 50 mg HETENOL 50 893110167423
110 Viên nén phóng thích kéo dài Clarithromycin 500 mg CLABACTIN XL 893110167323
111 Viên nén Cilostazol 50 mg PONTAZOL 893110205223
112 Viên nén Cilostazol 100 mg PONTAZOL 893110205123
113 Viên nén bao phim Tenofovir alafenamide 25mg, Emtricitabine 200  ALAVIR-E 893110240723
114 Viên nang cứng Lenalidomide 2,5 mg  LENALIMID 893114240823
115 Viên nang cứng Lenalidomide 7,5 mg LENALIMID 893114240923
116 Viên nén Misoprostol 400 mcg HERAPROSTOL 893110225823
117 Viên nén bao phim Hỗn hợp các acid amin và muối calci keto acid  BIOKETOCA 893110225723
118 Viên nén phân tán trong miệng Phloroglucinol dihydrate 80 mg PHLOROFON ODT 893110240223
119 Viên nén Repaglinide 0,5 mg  REPADIMET 893110240323
120 Viên nén bao phim Tenofovir disoproxil 245 mg, Emtricitabine 200 mg TOPFLOVIR-EM 893110465223
121 Viên nén bao phim Bicalutamide (dạng nanoparticular) 50 mg BILUMID 893114465123
122 Viên nén bao phim Bicalutamide (dạng nanoparticular) 150 mg BILUMID 893114465023
123 Viên nén Atenolol 100 mg HETENOL 100 893110463423
124 Viên nang cứng Pregabalin 300 mg PREBARICA 893110463523
125 Viên nén bao phim Bicalutamide (dạng micronised) 150 mg BICALUTAMIDE 150 893114464923
126 Viên nén bao phim Moxifloxacin 400 mg RAMOXILOX 893115037924
127 Viên nén bao phim Temozolomide 20 mg  ZOLODAL TAB 20 893114046824
128 Viên nén bao phim Temozolomide 100 mg  ZOLODAL TAB 100 893114046724
129 Viên nén bao phim Palbociclib 75 mg PALCICLIB 75 893110046624
130 Viên nén bao phim Palbociclib 100 mg PALCICLIB 100 893110046424
131 Viên nén bao phim Palbociclib 125 mg PALCICLIB 125 893110046524
132 Viên nén bao phim Paracetamol 500 mg, Caffeine 65 mg SETODOL 893100114824
133 Viên nén phân tán trong miệng Loperamide hydrochloride 2 mg LOPEDIAR 893100114724
134 Viên nang cứng Fenofibrate (micronised) 200 mg TRIFILIP 893110241024
135 Viên nén bao phim Solifenacin succinate 5 mg SOLINACIN 893110240924
136 Viên nén bao phim Solifenacin succinate 10 mg SOLINACIN 893110240824
137 Viên nang cứng Pregabalin 150 mg PREBARICA 893110240724
138 Viên nang tan trong ruột Omeprazole 20 mg FOROSEC DR 20 893110240224
139 Viên nén Olanzapine 5 mg OLAREXA  5 893110240524
140 Viên nén Olanzapine 7,5 mg OLAREXA  7,5 893110240624
141 Viên nén Olanzapine 10 mg OLAREXA  10 893110240324
142 Viên nén Olanzapine 15 mg OLAREXA  15 893110240424
143 Viên nén bao phim Cilnidipine 10 mg  CILNIDIPINE 10 893110240124
144 Viên nang cứng Lenalidomide 20 mg  LENALIMID 893114259424
145 Viên nang cứng Valsartan 40 mg VALESTO 893110259924
146 Viên nén bao phim Ivabradine 5 mg  IVARALAN 893110259224
147 Viên nén bao phim Ivabradine 7,5 mg  IVARALAN 893110259324
148 Viên nén bao phim Bicalutamide (dạng micronised) 50 mg BICALUTAMIDE 50 893114257924
149 Viên nén Levosulpiride 50 mg PIRILEVO 893110259724
150 Viên nén Levosulpiride 100 mg PIRILEVO 893110259624
151 Viên nén bao phim Rebamipide 100 mg   BAREMID 893110257824
152 Viên nén Methotrexate 2,5 mg  HEMETREX 893114258924
153 Viên nén bao tan trong ruột Aspirin 75 mg HERAPIRIN DR 893110259024
154 Viên nén Candesartan cilexetil 16 mg CANDOVAS 893110258024
155 Viên nén Candesartan cilexetil 32 mg CANDOVAS 893110258124
156 Viên nén Loxoprofen sodium 60 mg LOXOHERA 893110259524
157 Viên nang cứng Diacerein 50 mg  DIAART CAP 893110258424
158 Viên nén Baclofen 25 mg  BALISAL 893110257724
159 Viên nang cứng Imatinib 400 mg  IMALOVA 893114259124
160 Viên nén bao tan trong ruột Natri Valproate 200 mg EPILONA DR 893114258724
161 Viên nén bao tan trong ruột Natri Valproate 500 mg EPILONA DR 893114258824
162 Viên nén Allopurinol 100mg  DULERINOL 893110258524
163 Viên nén Allopurinol 200mg  DULERINOL 893110258624
164 Viên nén Acarbose 100 mg ACARBAY 893110257624
165 Viên nén Repaglinide 2 mg  REPADIMET 893110259824
166 Viên nén bao phim Dapagliflozin 5 mg DAPAFLOZIN 5 893110258324
167 Viên nén bao phim Dapagliflozin 10 mg DAPAFLOZIN 10 893110258224
168 Viên nang cứng Valsartan 320 mg VALESTO 893110301424
169 Viên nén Sulfamethoxazole 800 mg, Trimethoprim 160 mg HERA FATRIM FORTE 893110301024
170 Viên nén Sulfamethoxazole 400 mg, Trimethoprim 80 mg Tablet  HERA FATRIM 893110300924
171 Viên nén bao phim Valganciclovir 450 mg GENLOVIR 893114300824
172 Viên nén bao phim Fludarabine phosphate 10 mg  HERABIN 893110301124
173 Viên nén bao phim Bisoprolol fumarate 2,5 mg BISOLON HERA 893110300524
174 Viên nén bao phim Imatinib 600 mg IMALOTAB 893114301324
175 Viên nén bao phim Abiraterone acetate 250 mg BIRATIGA 250 893114300424
176 Viên nén bao phim Abiraterone acetate 500 mg BIRATIGA 500 893114303024
177 Viên nén Tranexamic acid 500 mg  HERAXAMIC 500 893110301224
178 Viên nén Bromhexine hydrochloride 12 mg BUSCOHEXINE 12 893110300624
179 Viên nén bao phim Cilnidipine 5 mg  CILNIDIPINE 5 893110300724