HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Ms. Ly Na (Lễ tân)
Tận tụy vì sức khỏe
Tiếng Việt Tiếng Anh
MENU
EFAVA Viên nang cứng Emtricitabine 200 mg
Xem thêm EFAVA
PIDOGREL Film coated tablet Clopidogrel (besylate form) 75 mg
Xem thêm PIDOGREL
MIFE 200 Mifepristone Tablets 200 mg
Xem thêm MIFE 200
HERAPROSTOL Misoprostol 100 mcg, 200 mcg, 600 mcg tablet
Xem thêm HERAPROSTOL
BIOVACOR Pravastatin sodium 10 mg Tablets
Xem thêm BIOVACOR
SIDELENA-D (Sildenafil 100 mg + Dapoxetine 60 mg)
Xem thêm SIDELENA-D (Sildenafil 100 mg + Dapoxetine 60 mg)
TELBLOCK Telmisartan Tablets 40 mg
Xem thêm TELBLOCK Telmisartan Tablets 40 mg
TELBLOCK Telmisartan Tablets 80 mg
Xem thêm TELBLOCK
MIFE 10 Mifepristone Tablets 10 mg
Xem thêm MIFE 10
VARDELENA 10mg Vardenafil oral dispersible tablet
Xem thêm VARDELENA

Thuốc tim mạch

TELBLOCK Viên nén Telmisartan 20 mg
TELBLOCK Viên nén Telmisartan 20 mg
AMNOL Viên nén bao phim Cilnidipine 5 mg
AMNOL Viên nén bao phim Cilnidipine 5 mg
AMNOL Viên nén bao phim Cilnidipine 10 mg
AMNOL Viên nén bao phim Cilnidipine 10 mg
TELBLOCK Viên nén Telmisartan 40 mg
TELBLOCK Viên nén Telmisartan 40mg
TELBLOCK Viên nén Telmisartan 80 mg
TELBLOCK Viên nén Telmisartan 80mg
PIDOGREL
Viên nén bao phim Clopidogrel (dạng besylate) 75 mg
BIOVACOR
Viên nén Pravastatin natri 10 mg
STAVACOR
Viên nang cứng Pravastatin natri 10 mg
STAVACOR
Viên nang cứng Pravastatin natri 20 mg
PLATETICA
Viên nén bao phim Ticagrelor 90 mg