Tận tụy vì sức khỏe
Tiếng Việt Tiếng Anh
MENU
Giới thiệu
Đang cập nhật ...
Xem thêm BUSCOHEXINE 8
Đang cập nhật ...
Xem thêm BUSCOHEXINE 8
Đang cập nhật ...
Xem thêm BUSCOHEXINE 4
Đang cập nhật ...
Xem thêm BUSCOHEXINE 4
Đang cập nhật ...
Xem thêm PREDNI HERA DR 5
Đang cập nhật ...
Xem thêm PREDNI HERA DR 5
Đang cập nhật ...
Xem thêm MYCONOLA DR
Đang cập nhật ...
Xem thêm MYCONOLA DR
Đang cập nhật ...
Xem thêm HEPTRACIN
Đang cập nhật ...
Xem thêm LENALIMID

Nghiên cứu và phát triển

Giới thiệu về Nghiên cứu & Phát triển của HERA

Nghiên cứu và phát triển (R&D) chất lượng tốt là đóng vai trò rất quan trọng đối với sự thành công lâu dài của ngành dược phẩm và nói chung là ngành khoa học đời sống mở rộng.

R&D chính là các hoạt động nghiên cứu và phát triển mà doanh nghiệp tiến hành để cải tiến các sản phẩm và quy trình công nghệ hiện có hoặc để phát triển các sản phẩm và quy trình công nghệ mới.

Chúng ta đã thấy được giá trị to lớn trong việc đầu tư vào R&D. Đầu tư của chúng tôi vào R&D, bắt đầu cách đây ba năm, cho phép chúng tôi xây dựng công nghệ khác biệt và phát triển các dòng sản phẩm đáp ứng nhu cầu cho các thị trường đa dạng trên khắp đất nước. Sức mạnh cốt lõi của chúng tôi nằm ở khả năng phát triển các sản phẩm generic và các sản phẩm áp dụng công nghệ phức tạp thông qua việc tập trung nguồn lực trong việc xây dựng các công thức, quy trình sản xuất và quy trình phân tích.

Chúng tôi có khoảng 11 nhà khoa học nghiên cứu tại trung tâm R&D được trang bị các công nghệ tiên tiến phục vụ cho công tác nghiên cứu. Các nhà khoa học của chúng tôi có chuyên môn trong việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm dược phẩm generic, các sản phẩm với công nghệ cao. Chiến lược và hoạt động nghiên cứu của chúng tôi được hỗ trợ bởi đội ngũ trí thức có chuyên môn cao và nhiều kinh nghiệm trong nghiên cứu và phát triển sản phẩm dược phẩm, kỹ thuật phân tích, các dạng bào chế.

Công nghệ sản xuất của chúng tôi tập trung vào sản phẩm dược phẩm ở dạng rắn, bao gồm viên nén, viên nén bao phim, viên nang gelatine cứng, thuốc bột/cốm. Khả năng phát triển của chúng tôi là sự mở rộng đối với các sản phẩm chuyên biệt, như sản phẩm điều trị ung thư, đồng thời là phát triển các dạng bào chế giải phóng có kiểm soát.

Các nhà khoa học của chúng tôi làm việc phối hợp chặt chẽ với nhóm phát triển kinh doanh để tạo ra những ý tưởng sáng tạo và những ý tưởng khai thác cả nhu cầu thị trường và sự hỗ trợ trong các lĩnh vực điều trị.

Ngay cả khi chúng tôi tập trung vào phát triển các công nghệ mới, chúng tôi vẫn liên tục giám sát hiệu quả nghiên cứu. Vì vậy, chúng tôi có khả năng cung cấp các sản phẩm có chất lượng theo kế hoạch với chi phí thấp và không ảnh hưởng đến chất lượng.