HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Ms. Ly Na (Lễ tân)
Tận tụy vì sức khỏe
Tiếng Việt Tiếng Anh
MENU
ANDAs
EFAVA Viên nang cứng Emtricitabine 200 mg
Xem thêm EFAVA
PIDOGREL Film coated tablet Clopidogrel (besylate form) 75 mg
Xem thêm PIDOGREL
MIFE 200 Mifepristone Tablets 200 mg
Xem thêm MIFE 200
HERAPROSTOL Misoprostol 100 mcg, 200 mcg, 600 mcg tablet
Xem thêm HERAPROSTOL
BIOVACOR Pravastatin sodium 10 mg Tablets
Xem thêm BIOVACOR
SIDELENA-D (Sildenafil 100 mg + Dapoxetine 60 mg)
Xem thêm SIDELENA-D (Sildenafil 100 mg + Dapoxetine 60 mg)
TELBLOCK Telmisartan Tablets 40 mg
Xem thêm TELBLOCK Telmisartan Tablets 40 mg
TELBLOCK Telmisartan Tablets 80 mg
Xem thêm TELBLOCK
MIFE 10 Mifepristone Tablets 10 mg
Xem thêm MIFE 10
VARDELENA 10mg Vardenafil oral dispersible tablet
Xem thêm VARDELENA

Đăng ký thuốc

STT GENERIC NAME
BRAND NAME
MA
1 Cilnidipine 5 mg FCT AMNOL VD-30148-18
2 Cilnidipine 10 mg FCT AMNOL VD-30147-18
3 Telmisartan 20 mg tablet TELBLOCK VD-29547-18
4 Telmisartan 40 mg tablet TELBLOCK VD-30153-18
5 Telmisartan 80 mg tablet TELBLOCK VD-30154-18
6 Misoprostol 200 µg tablet HERAPROSTOL VD-29544-18
7 Ticagrelor: 90 mg FCT PLATETICA VD-29546-18
8 Dapoxetine 30 mg FCT RILIXETIN VD-28738-18
9 Dapoxetine 60 mg FCT RILIXETIN VD-28739-18
10 Febuxostat 80 mg FCT ULOXORIC QLĐB-688-18
11 Febuxostat 120 mg FCT ULOXORIC QLĐB-658-18
12 Mifepristone 10 tablet MIFE 10 QLĐB-648-18
13 Mifepristone 200 tablet MIFE 200 QLĐB-690-18
14 Clopidogrel
(As besylate) 75 mg FCT
PIDOGREL VD-29545-18
15 Vardenafil (hydrochloride trihydrate) 10 mg ODT VARDELENA VD-30155-18
16 Capecitabine 500 mg FCT CAPELODINE QLĐB-667-18
17 Tenofovir disoproxil fumarate 300 mg FCT TOPFLOVIR QLĐB-677-18
18 Pravastatin sodium 10 mg Tablet BIOVACOR VD-30149-18
19 Pravastatin sodium 10 mg Capsule STAVACOR VD-30151-18
20 Pravastatin sodium 20 mg Capsule STAVACOR VD-30152-18
21 Gabapentin 300 mg Capsule HERAGABA VD-30150-18
22 Sofosbuvir 400 mg FCT CGOVIR QLĐB-712-18
23 Capecitabine 150 mg FCT CAPELODINE QLĐB-724-18
24 Emtricitabine 200 mg capsule EFAVA QLĐB-701-18
25 Ledipasvir: 90 mg FCT
Sofosbuvir: 400 mg
SOLEDIVIR QLĐB-713-18
26 Risperidone 2 mg FCT HERIDONE VD-32450-19
27 Risperidone 3 mg FCT HERIDONE VD-32451-19
28 Risperidone 4 mg FCT HERIDONE VD-32452-19
29 Erlotinib (HCl) 25 FCT ERLOVA QLĐB-770-19
30 Erlotinib (HCl) 150 FCT ERLOVA QLĐB-769-19
31 Paracetamol 500mg- FCT PARCAMOL VD-32453-19
32 Sildenafil (Citrat) 50 mg ODT SIDELENA ODT VD-32597-19
33 Doxylamine Succinate 10 mg, Pyridoxine HCL 10mg FCT delayed release PREGNAUSE VD-32736-19
34 Sorafenib (as Tosylat) 200 mg FCT SORAVAR QLĐB-773-19