ONLINE SUPPORT
Ms. Thanh Nhan
Dedicate To Health
Tiếng Việt Tiếng Anh
MENU
About us
Prologue
Nhân viên Nghiên cứu Biosimilar (thuốc tương tự sinh học)
Read more
Nhân viên Sản xuất
Read more
Kỷ Thuật Viên IT
Kỷ Thuật Viên IT
Read more
Kỷ thuật viên IT
Kỷ thuật viên IT
Read more
Nhân viên RD (Nghiên cứu – phát triển)
Nhân viên RD (Nghiên cứu – phát triển)
Read more
Nhân viên RL (Kiểm nghiệm viên Nghiên cứu – phát triển)
Nhân viên RL (Kiểm nghiệm viên Nghiên cứu – phát triển)
Read more
BƯỚC ĐỘT PHÁ TRONG NGHIÊN CỨU SẢN PHẨM   ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN CƯƠNG DƯƠNG CỦA CÔNG TY TNHH SINH DƯỢC PHẨM HERA
BƯỚC ĐỘT PHÁ TRONG NGHIÊN CỨU SẢN PHẨM ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN CƯƠNG DƯƠNG CỦA CÔNG TY TNHH SINH DƯỢC PHẨM HERA
Read more
Cập nhật điều trị viêm gan C mạn năm 2019
Cập nhật điều trị viêm gan C mạn năm 2019
Read more
Nhân viên Nghiên cứu-phát triển, Nhân viên sản xuất
Nhân viên Nghiên cứu-phát triển, Nhân viên sản xuất
Read more
Tuyển dụng nhân viên cơ khí chế tạo
Read more
Hera Biopharmaceutical Co., Ltd. with its greatest strength of...
Read more
Coming Soon..
Read more AMNOL
Coming Soon..
Read more AMNOL
Coming Soon..
Read more SIDELENA ODT
Coming Soon..
Read more RILIXETIN
Coming Soon..
Read more BYSVOLOL
Coming Soon..
Read more STARGREL
Coming Soon..
Read more BYSVOLOL
Coming Soon..
Read more PLATETICA
Coming Soon..
Read more PLATETICA ODT
Coming Soon..
Read more STAVACOR
Quality Assurance
 
Manufacturing Facilities
 
ANDAs
 
Corporate Social Responsibility
HERA Biopharmaceutical Co., Ltd always want to contribute more to the society. In particular , for Huong Tra town, many people are currently unemployed, many local children do not have...
Industry Overview
Research and Development