HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Ms. Ly Na (Lễ tân)
Tận tụy vì sức khỏe
Tiếng Việt Tiếng Anh
MENU
ANDAs

Đăng Ký Thuốc

STT GENERIC NAME
BRAND NAME
MA
1 Cilnidipine 5 mg FCT AMNOL VD-30148-18
2 Cilnidipine 10 mg FCT AMNOL VD-30147-18
3 Telmisartan 20 mg tablet TELBLOCK VD-29547-18
4 Telmisartan 40 mg tablet TELBLOCK VD-30153-18
5 Telmisartan 80 mg tablet TELBLOCK VD-30154-18
6 Misoprostol 200 µg tablet HERAPROSTOL VD-29544-18
7 Ticagrelor: 90 mg FCT PLATETICA VD-29546-18
8 Dapoxetine 30 mg FCT RILIXETIN VD-28738-18
9 Dapoxetine 60 mg FCT RILIXETIN VD-28739-18
10 Febuxostat 80 mg FCT ULOXORIC QLĐB-688-18
11 Febuxostat 120 mg FCT ULOXORIC QLĐB-658-18
12 Mifepristone 10 tablet MIFE 10 QLĐB-648-18
13 Mifepristone 200 tablet MIFE 200 QLĐB-690-18
14 Clopidogrel
(As besylate) 75 mg FCT
PIDOGREL VD-29545-18
15 Vardenafil (hydrochloride trihydrate) 10 mg ODT VARDELENA VD-30155-18
16 Capecitabine 500 mg FCT CAPELODINE QLĐB-667-18
17 Tenofovir disoproxil fumarate 300 mg FCT TOPFLOVIR QLĐB-677-18
18 Pravastatin sodium 10 mg Tablet BIOVACOR VD-30149-18
19 Pravastatin sodium 10 mg Capsule STAVACOR VD-30151-18
20 Pravastatin sodium 20 mg Capsule STAVACOR VD-30152-18
21 Gabapentin 300 mg Capsule HERAGABA VD-30150-18
22 Sofosbuvir 400 mg FCT CGOVIR QLĐB-712-18
23 Capecitabine 150 mg FCT CAPELODINE QLĐB-724-18
24 Emtricitabine 200 mg capsule EFAVA QLĐB-701-18
25 Ledipasvir: 90 mg FCT
Sofosbuvir: 400 mg
SOLEDIVIR QLĐB-713-18
26 Risperidone 2 mg FCT HERIDONE VD-32450-19
27 Risperidone 3 mg FCT HERIDONE VD-32451-19
28 Risperidone 4 mg FCT HERIDONE VD-32452-19
29 Erlotinib (HCl) 25 FCT ERLOVA QLĐB-770-19
30 Erlotinib (HCl) 150 FCT ERLOVA QLĐB-769-19
31 Paracetamol 500mg- FCT PARCAMOL VD-32453-19
32 Sildenafil (Citrat) 50 mg ODT SIDELENA ODT VD-32597-19
33 Doxylamine Succinate 10 mg, Pyridoxine HCL 10mg FCT delayed release PREGNAUSE VD-32736-19
34 Sorafenib (as Tosylat) 200 mg FCT SORAVAR QLĐB-773-19