HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Ms. Thanh Hòa
Tận tụy vì sức khỏe
Tiếng Việt Tiếng Anh
MENU
ANDAs

Đăng Ký Thuốc

DANH SÁCH SỐ ĐĂNG KÝ
TT Tên generic Tên thương mại Số đăng ký
1 Viên nén bao phim Cilnidipine 5 mg  AMNOL VD-30148-18
2 Viên nén bao phim Cilnidipine 10 mg  AMNOL VD-30147-18
3 Viên nén Telmisartan 20 mg TELBLOCK VD-29547-18
4 Viên nén Telmisartan 40 mg TELBLOCK VD-30153-18
5 Viên nén Telmisartan 80 mg TELBLOCK VD-30154-18
6 Viên nén Misoprostol 200 µg HERAPROSTOL VD-29544-18
7 Viên nén bao phim Ticagrelor 90 mg PLATETICA VD-29546-18
8 Viên nén bao phim Dapoxetine 30 mg RILIXETIN VD-28738-18
9 Viên nén bao phim Dapoxetine 60 mg RILIXETIN VD-28739-18
10 Viên nén bao phim Febuxostat 80 mg  ULOXORIC 893110109323
(QLĐB-688-18)
11 Viên nén bao phim Febuxostat 120 mg  ULOXORIC QLĐB-658-18
12 Viên nén Mifepristone 10 mg MIFE 10 QLĐB-648-18
13 Viên nén Mifepristone 200 mg MIFE 200 QLĐB-690-18
14 Viên nén bao phim Clopidogrel (dưới dạng Clopidogrel besylate) 75 mg  PIDOGREL VD-29545-18
15 Viên nén phân tán trong miệng Vardenafil 10 mg VARDELENA VD-30155-18
16 Viên nén bao phim Capecitabine 500 mg CAPELODINE 893114109223
 (QLĐB-667-18)
17 Viên nén bao phim Tenofovir disoproxil 245 mg (dưới dạng Tenofovir disoproxil fumarate 300 mg) TOPFLOVIR 893110228323
(QLĐB-677-18)
18 Viên nén Pravastatin natri 10 mg BIOVACOR VD-30149-18
19 Viên nang cứng Pravastatin natri 10 mg STAVACOR VD-30151-18
20 Viên nang cứng Pravastatin natri 20 mg STAVACOR VD-30152-18
21 Viên nang cứng Gabapentin 300 mg HERAGABA VD-30150-18
22 Viên nén bao phim Sofosbuvir 400 mg CGOVIR 893110111123
(QLĐB-712-18)
23 Viên nén bao phim Capecitabine 150 mg CAPELODINE QLĐB-724-18
24 Viên nang cứng Emtricitabine 200 mg EFAVA 893110111323
(QLĐB-701-18)
25 Viên nén bao phim Ledipasvir 90 mg và Sofosbuvir 400 mg SOLEDIVIR  QLĐB-713-18
26 Viên nén bao phim Paracetamol 500 mg PARCAMOL VD-32453-19
27 Viên nén bao phim Risperidone 2 mg HERIDONE VD-32450-19
28 Viên nén bao phim Risperidone 3 mg HERIDONE VD-32451-19
29 Viên nén bao phim Risperidone 4 mg HERIDONE VD-32452-19
30 Viên nén bao phim Erlotinib 25 mg ERLOVA 893114111423
(QLĐB-770-19)
31 Viên nén bao phim Erlotinib 150 mg ERLOVA QLĐB-769-19
32 Viên nén phân tán trong miệng Sildenafil 50 mg SIDELENA ODT VD-32597-19
33 Viên nén bao phim Sorafenib 200 mg SORAVAR QLĐB-773-19
34 Viên nén bao tan trong ruột Doxylamine Succinate 10 mg và Pyridoxine HCl 10 mg  PREGNAUSE VD-32736-19
35 Viên nén bao phim Ofloxacin 200 mg OFLOXACIN 200 VD-33116-19
36 Viên nén bao phim Ofloxacin 300 mg OFLOXACIN 300 VD-33117-19
37 Viên nén bao phim Ofloxacin 400 mg OFLOXACIN 400 VD-33118-19
38 Viên nén Nebivolol 5 mg BYSVOLOL VD-33115-19
39 Viên nén Nebivolol 10 mg BYSVOLOL VD-33950-19
40 Viên nang cứng Celecoxib 100 mg CELEGESIS VD-33951-19
41 Viên nang cứng Fluconazole 150 mg HERAZOLE VD-33952-19
42 Viên nén bao phim Clopidogrel (dưới dạng Clopidogrel bisulfate) 75 mg STARGREL VD-33953-19
43 Viên nén bao phim Ursodeoxycholic Acid (micronized) 300 mg URSOFAST VD-33954-19
44 Viên nén bao phim Ursodeoxycholic Acid (micronized) 500 mg URSOFAST VD-33955-19
45 Viên nén bao phim Daclatasvir 30 mg DACTASVIR 893110111223
(VD3-32-19)
46 Viên nén bao phim Daclatasvir 60 mg DACTASVIR VD3-33-19
47 Viên nén phân tán trong miệng Ticagrelor 90 mg PLATETICA ODT VD-34056-20
48 Viên nén bao phim Erlotinib 100 mg ERLOVA VD3-72-20
49 Viên nén bao phim Ornidazole 500 mg ORTIZOLE VD-34509-20
50 Viên nén bao phim Etoricoxib 30 mg ETOXIA VD-34503-20
51 Viên nén bao phim Etoricoxib 60 mg ETOXIA VD-34504-20
52 Viên nén bao phim Etoricoxib 90 mg ETOXIA VD-34505-20
53 Viên nén bao phim Etoricoxib 120 mg ETOXIA VD-34502-20
54 Viên nén bao phim Levofloxacin 250 mg LEVOFLOXACIN 250 VD-34507-20
55 Viên nén bao phim Levofloxacin 500 mg LEVOFLOXACIN 500 VD-34508-20
56 Viên nang cứng Gabapentin 600 mg HERAGABA VD-34506-20
57 Viên nén bao phim Febuxostate 40 mg ULOXORIC VD3-73-20
58 Viên nang cứng Celecoxib 200 mg CELEGESIS VD-34501-20
59 Viên nén bao phim Rilpivirine 25 mg RILPIRANT VD-34510-20
60 Viên nén Pravastatin natri 20 mg BIOVACOR VD-35129-21
61 Viên nén phân tán Deferasirox 125 mg  JADESINOX VD-35130-21
62 Viên nén Baclofen 10 mg BALISAL VD-35253-21
63 Viên nén Baclofen 5 mg BALISAL VD-35255-21
64 Viên nén Baclofen 20 mg BALISAL VD-35254-21
65 Viên nén phân tán trong miệng Baclofen 10 mg BALISAL ODT VD-35256-21
66 Viên nén Misoprostol 100 µg HERAPROSTOL VD-35257-21
67 Viên nén bao phim Rivaroxaban 10 mg RIVARELTA VD-35258-21
68 Viên nén bao phim Rivaroxaban 15 mg RIVARELTA VD-35259-21
69 Viên nang cứng Mycophenolate mofetil 250 mg MYNOLATE VD-35322-21
70 Viên nang cứng Fenofibrate (micronised) 67 mg TRIFILIP VD-35324-21
71 Viên nang cứng Fenofibrate (micronised) 134 mg TRIFILIP VD-35323-21
72 Viên nén Pravastatin natri 30 mg BIOVACOR VD-35708-22
73 Viên nén Nebivolol 2,5 mg BYSVOLOL VD-35709-22
74 Viên nén bao phim Imatinib 400 mg IMALOTAB VD3-178-22
75 Viên nang cứng Imatinib 100 mg IMALOVA VD3-179-22
76 Viên nang cứng Ramipril 1,25 mg HERAACE VD-35719-22
77 Viên nang cứng Ramipril 10 mg HERAACE VD-35720-22
78 Viên nén Pravastatin natri 40 mg BIOVACOR VD-35916-22
79 Viên nén Pravastatin natri 80 mg BIOVACOR VD-35917-22
80 Viên nén Meloxicam 7,5 mg MELOXICAM 7,5 VD-35919-22
81 Viên nang cứng Fluconazole 200 mg HERAZOLE VD-35918-22
82 Viên nén bao phim Imatinib 100 mg  IMALOTAB VD3-189-22
83 Viên nén bao phim Exemestane 25mg  EXEMESIN VD3-188-22
84 Viên nén Meloxicam 15 mg MELOXICAM 15 VD-36252-22
85 Viên nén bao phim Rivaroxaban 20 mg RIVARELTA 20 VD-36253-22
86 Viên nang cứng Imatinib 50 mg  IMALOVA VD3-211-22
87 Viên nang cứng Ramipril 2,5 mg HERAACE 2,5 893110003823
88 Viên nang cứng Ramipril 5 mg HERAACE 5 893110003923
89 Phối hợp 4 viên nén Misoprostol 200 mcg và 1 viên nén Mifepristone (dạng micronised) 200 mg MIFE PLUS 893110005323
90 Viên nén bao phim Gefitinib 250 mg GEFIRESS 893114066723
91 Viên nén bao phim Tenofovir alafenamide 25 mg  ALAVIR 893110066623
92 Viên nén bao phim Ibuprofen 200 mg IBU HERA 893100065023
93 Viên nén phân tán trong miệng Meloxicam 7,5 mg LOXECAM ODT 893110065223
94 Viên nang cứng Meloxicam 7,5 mg LOXECAM 893110065123
95 Viên nang cứng Hydroxyurea 200 mg HERADREA 893114064823
96 Viên nang cứng Hydroxyurea 400 mg HERADREA 893114