HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Ms. Thanh Hòa
Tận tụy vì sức khỏe
Tiếng Việt Tiếng Anh
MENU
ANDAs

Đăng Ký Thuốc

DANH SÁCH SẢN PHẨM
 
STT Tên generic Tên
thương mại
Số đăng ký
1 Viên nén Mifepristone 200 mg MIFE 200 QLĐB-690-18
2 Viên nén Mifepristone 10 mg MIFE 10 QLĐB-648-18
3 Viên nén Telmisartan 20 mg TELBLOCK VD-29547-18
4 Viên nén Telmisartan 40 mg TELBLOCK VD-30153-18
5 Viên nén Telmisartan 80 mg TELBLOCK VD-30154-18
6 Viên nén bao phim Febuxostat 80 mg ULOXORIC QLĐB-688-18
7 Viên nén bao phim Febuxostat 120 mg ULOXORIC QLĐB-658-18
8 Viên nén bao phim Cilnidipine 5 mg AMNOL VD-30148-18
9 Viên nén bao phim Cilnidipine 10 mg AMNOL VD-30147-18
10 Viên nén Misoprostol 200 mcg HERAPROSTOL VD-29544-18
11 Viên nén bao phim Ticagrelor 90 mg PLATETICA VD-29546-18
12 Viên nén bao phim Dapoxetine 30 mg RILIXETIN VD-28738-18
13 Viên nén bao phim Dapoxetine  60 mg RILIXETIN VD-28739-18
14 Viên nén bao phim Clopidogrel 75 mg PIDOGREL VD-29545-18
15 Viên nén phân tán trong miệng Vardenafil 10 mg  
VARDELENA
VD-30155-18
16 Viên nén bao phim Tenofovir disoproxil fumarate 300 mg  
TOPFLOVIR
QLĐB-677-18
17 Viên nang cứng Gabapentin 300 mg HERAGABA VD-30150-18
18 Viên nén Pravastatin natri 10 mg BIOVACOR VD-30149-18
19 Viên nang cứng Pravastatin natri 10 mg STAVACOR VD-30151-18
20 Viên nang cứng Pravastatin natri 20 mg STAVACOR VD-30152-18
21 Viên nang cứng Emtricitabine 200mg EFAVA QLĐB-701-18
22 Viên nén bao phim Sofosbuvir 400 mg CGOVIR QLĐB-712-18
23 Viên nén bao phim Sofosbuvir 400 mg và Ledipasvir 90 mg SOLEDIVIR QLĐB-713-18
24 Viên nén bao phim Paracetamol 500mg PARCAMOL VD-32453-19
25 Viên nén bao phim Risperidone 2mg HERIDONE VD-32450-19
26 Viên nén bao phim Risperidone 3mg HERIDONE VD-32451-19
27 Viên nén bao phim Risperidone 4mg HERIDONE VD-32452-19
28 Viên nén phân tán trong miệng Sildenafil 50 mg SIDELENA ODT VD-32597-19
29 Viên nén bao tan trong ruột Doxylamine succinate 10mg và Pyridoxine hydrochloride 10mg PREGNAUSE VD-32736-19
30 Viên nén Nebivolol 5 mg BYSVOLOL VD-33115-19
31 Viên nén Nebivolol 10 mg BYSVOLOL VD-33950-19
32 Viên nén bao phim Ofloxacin 200 mg  OFLOXACIN 200 VD-33116-19
33 Viên nén bao phim Ofloxacin 300 mg  OFLOXACIN 300 VD-33117-19
34 Viên nén bao phim Ofloxacin 400 mg  OFLOXACIN 400 VD-33118-19
35 Viên nang cứng Celecoxib 100 mg CELEGESIS VD-33951-19
36 Viên nang cứng Fluconazole 150 mg HERAZOLE VD-33952-19
37 Viên nén bao phim Clopidogrel 75 mg STARGREL VD-33953-19
38 Viên nén bao phim Ursodeoxycholic acid 300 mg URSOFAST VD-33954-19
39 Viên nén bao phim Ursodeoxycholic acid 500 mg URSOFAST VD-33955-19
40 Viên nén bao phim Daclatasvir 30 mg DACTASVIR VD3-32-19
41 Viên nén bao phim Daclatasvir 60 mg DACTASVIR VD3-33-19
42 Viên nén phân tán trong miệng Ticagrelor 90 mg PLATETICA ODT VD-34056-20
43 Viên nén bao phim Ornidazole 500 mg ORTIZOLE VD-34509-20
44 Viên nén bao phim Rilpivirine 25 mg RILPIRANT VD-34510-20
45 Viên nén bao phim Etoricoxib 30mg ETOXIA VD-34503-20
46 Viên nén bao phim Etoricoxib 60mg ETOXIA VD-34504-20
47 Viên nén bao phim Etoricoxib 90mg ETOXIA VD-34505-20
48 Viên nén bao phim Etoricoxib 120mg ETOXIA VD-34502-20
49 Viên nén bao phim Levofloxacin 250 mg LEVOFLOXACIN 250 VD-34507-20
50 Viên nén bao phim Levofloxacin 500 mg LEVOFLOXACIN 500 VD-34508-20
51 Viên nang cứng Gabapentin 600 mg   HERAGABA VD-34506-20
52 Viên nang cứng Celecoxib 200 mg    CELEGESIS VD-34501-20
53 Viên nén bao phim Febuxostat 40 mg  ULOXORIC VD3-73-20
54 Viên nén bao phim Capecitabine 150 mg CAPELODINE QLĐB-724-18
55 Viên nén bao phim Capecitabine 500 mg CAPELODINE QLĐB-667-18
56 Viên nén bao phim Erlotinib 100 mg ERLOVA VD3-72-20
57 Viên nén bao phim Erlotinib 25 mg ERLOVA QLĐB-770-19
58 Viên nén bao phim Erlotinib 150 mg ERLOVA QLĐB-769-19
59 Viên nén bao phim Sorafenib 200 mg SORAVAR QLĐB-773-19