HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Ms. Ly Na (Lễ tân)
Tận tụy vì sức khỏe
Tiếng Việt Tiếng Anh
MENU
EFAVA Viên nang cứng Emtricitabine 200 mg
Xem thêm EFAVA
PIDOGREL Film coated tablet Clopidogrel (besylate form) 75 mg
Xem thêm PIDOGREL
MIFE 200 Mifepristone Tablets 200 mg
Xem thêm MIFE 200
HERAPROSTOL Misoprostol 100 mcg, 200 mcg, 600 mcg tablet
Xem thêm HERAPROSTOL
BIOVACOR Pravastatin sodium 10 mg Tablets
Xem thêm BIOVACOR
SIDELENA-D (Sildenafil 100 mg + Dapoxetine 60 mg)
Xem thêm SIDELENA-D (Sildenafil 100 mg + Dapoxetine 60 mg)
TELBLOCK Telmisartan Tablets 40 mg
Xem thêm TELBLOCK Telmisartan Tablets 40 mg
TELBLOCK Telmisartan Tablets 80 mg
Xem thêm TELBLOCK
MIFE 10 Mifepristone Tablets 10 mg
Xem thêm MIFE 10
VARDELENA 10mg Vardenafil oral dispersible tablet
Xem thêm VARDELENA

Sản phẩm

CAPELODINE
Viên nén bao phim Capecitabine 150 mg
CGOVIR
Viên nén bao phim Sofosbuvir 400 mg
TELBLOCK Viên nén Telmisartan 20 mg
TELBLOCK Viên nén Telmisartan 20 mg
AMNOL Viên nén bao phim Cilnidipine 5 mg
AMNOL Viên nén bao phim Cilnidipine 5 mg
AMNOL Viên nén bao phim Cilnidipine 10 mg
AMNOL Viên nén bao phim Cilnidipine 10 mg
TELBLOCK Viên nén Telmisartan 40 mg
TELBLOCK Viên nén Telmisartan 40mg
TELBLOCK Viên nén Telmisartan 80 mg
TELBLOCK Viên nén Telmisartan 80mg
ULOXORIC Viên nén bao phim Febuxostat 80 mg
ULOXORIC Viên nén bao phim Febuxostat 80 mg
VARDELENA Viên nén phân tán trong miệng Vardenafil 10 mg
VARDELENA Viên nén phân tán trong miệng Vardenafil 10 mg
ULOXORIC Film-coated tablet Febuxostat 80 mg
ULOXORIC Film-coated tablet Febuxostat 80 mg