ONLINE SUPPORT
Ms. Thanh Nhan
Dedicate To Health
Tiếng Việt Tiếng Anh
MENU
News
Coming Soon..
Read more Levofloxacin
Viên nén bao phim Ursodeoxycholic acid 500mg
Read more URSOFAST
Viên nén bao phim Ursodeoxycholic acid 300 mg
Read more URSOFAST
ERLOVA Viên nén bao phim Erlotinib 100 mg
Read more ERLOVA
OFLOXACIN 400 Viên nén bao phim Ofloxacin 400 mg
Read more OFLOXACIN 400
OFLOXACIN 300 Viên nén bao phim Ofloxacin 300 mg
Read more OFLOXACIN 300
HERAZOLE Viên nang cứng Fluconazole 150 mg
Read more HERAZOLE
ERLOVA Viên nén bao phim Erlotinib 150 mg
Read more ERLOVA
ERLOVA Viên nén bao phim Erlotinib 25 mg
Read more ERLOVA
DACTASVIR Viên nén bao phim Daclatasvir 60 mg
Read more DACTASVIR

News

Nhân viên RD (Nghiên cứu – phát triển)
Nhân viên RD (Nghiên cứu – phát triển)
Nhân viên RL (Kiểm nghiệm viên Nghiên cứu – phát triển)
Nhân viên RL (Kiểm nghiệm viên Nghiên cứu – phát triển)
BƯỚC ĐỘT PHÁ TRONG NGHIÊN CỨU SẢN PHẨM   ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN CƯƠNG DƯƠNG CỦA CÔNG TY TNHH SINH DƯỢC PHẨM HERA
BƯỚC ĐỘT PHÁ TRONG NGHIÊN CỨU SẢN PHẨM ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN CƯƠNG DƯƠNG CỦA CÔNG TY TNHH SINH DƯỢC PHẨM HERA
Cập nhật điều trị viêm gan C mạn năm 2019
Cập nhật điều trị viêm gan C mạn năm 2019
Nhân viên Nghiên cứu-phát triển, Nhân viên sản xuất
Nhân viên Nghiên cứu-phát triển, Nhân viên sản xuất
Cộng tác viên
Bán hàng, Y tế-Dược, Kinh doanh dược phẩm