ONLINE SUPPORT
Ms. Thanh Nhan
Dedicate To Health
Tiếng Việt Tiếng Anh
MENU
News
Coming Soon..
Read more PREGNAUSE
Coming Soon..
Read more PLATETICA
RILPIRANT Viên nén bao phim Rilpivirine 25 mg
Read more RILPIRANT
HERIDONE Viên nén bao phim Risperidone 2 mg
Read more HERIDONE
CELEGESIS Viên nang cứng Celecoxib 200 mg
Read more CELEGESIS
PARCAMOL Viên nén bao phim Paracetamol 500 mg
Read more PARCAMOL
LEVOFLOXACIN 250 Viên nén bao phim Levofloxacin 250 mg
Read more LEVOFLOXACIN
HERAGABA Viên nang cứng Gabapentin 600 mg
Read more HERAGABA
ETOXIA Viên nén bao phim Etoricoxib 120 mg
Read more ETOXIA
ETOXIA Viên nén bao phim Etoricoxib 90 mg
Read more ETOXIA

News

Kỷ Thuật Viên IT
Kỷ Thuật Viên IT
Kỷ thuật viên IT
Kỷ thuật viên IT
Nhân viên RD (Nghiên cứu – phát triển)
Nhân viên RD (Nghiên cứu – phát triển)
Nhân viên RL (Kiểm nghiệm viên Nghiên cứu – phát triển)
Nhân viên RL (Kiểm nghiệm viên Nghiên cứu – phát triển)
BƯỚC ĐỘT PHÁ TRONG NGHIÊN CỨU SẢN PHẨM   ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN CƯƠNG DƯƠNG CỦA CÔNG TY TNHH SINH DƯỢC PHẨM HERA
BƯỚC ĐỘT PHÁ TRONG NGHIÊN CỨU SẢN PHẨM ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN CƯƠNG DƯƠNG CỦA CÔNG TY TNHH SINH DƯỢC PHẨM HERA
Cập nhật điều trị viêm gan C mạn năm 2019
Cập nhật điều trị viêm gan C mạn năm 2019
Nhân viên Nghiên cứu-phát triển, Nhân viên sản xuất
Nhân viên Nghiên cứu-phát triển, Nhân viên sản xuất