ONLINE SUPPORT
Ms. Thanh Nhan
Dedicate To Health
Tiếng Việt Tiếng Anh
MENU
Coming Soon..
Read more HERA FATRIM
Coming Soon..
Read more CILNIDIPINE 5
Coming Soon..
Read more BUSCOHEXINE 12
Coming Soon..
Read more BUSCOHEXINE 12
Coming Soon..
Read more BIRATIGA 500
Coming Soon..
Read more BIRATIGA 250
Coming Soon..
Read more HERAXAMIC 500
Coming Soon..
Read more IMALOTAB
Coming Soon..
Read more BISOLON HERA
LOPEDIAR
  • LOPEDIAR

  • PackingHộp 10 x 10 viên nén phân tán
  • Shelf life36 tháng kể từ ngày sản xuất.
  • CompositionLoperamide hydrochloride 2mg
  • Posology and pharmaceutical formViên nén phân tán 2mg
Summary of product characteristic
  • Indications, posology and method of administration
  • Contraindications
  • Undesirable effects
Thông tin sản phẩm này dùng để tham khảo. Vui lòng xem chi tiết các thông tin về thuốc trong toa thuốc đính kèm sản phẩm.