ONLINE SUPPORT
Ms. Thanh Nhan
Dedicate To Health
Tiếng Việt Tiếng Anh
MENU
Coming Soon..
Read more SETODOL
Coming Soon..
Read more LOPEDIAR
Coming Soon..
Read more PALCICLIB 125
Coming Soon..
Read more PALCICLIB 100
Coming Soon..
Read more PALCICLIB 75
Coming Soon..
Read more ZOLODAL TAB 100
Coming Soon..
Read more ZOLODAL TAB 20
Coming Soon..
Read more RAMOXILOX
Coming Soon..
Read more Topflovir - EM
Coming Soon..
Read more BILUMID 50
Alavir
  • Alavir

  • PackingHộp 30 viên nén bao phim
  • Shelf life36 tháng kể từ ngày sản xuất.
  • CompositionTenofovir alafenamide
  • Posology and pharmaceutical formViên nén bao phim 25mg
Summary of product characteristic
  • Indications, posology and method of administration
  • Contraindications
  • Undesirable effects
  • Warnings and precautions
Thông tin sản phẩm này dùng để tham khảo. Vui lòng xem chi tiết các thông tin về thuốc trong toa thuốc đính kèm sản phẩm.