ONLINE SUPPORT
Ms. Thanh Nhan
Dedicate To Health
Tiếng Việt Tiếng Anh
MENU
Coming Soon..
Read more BUSCOHEXINE 8
Coming Soon..
Read more BUSCOHEXINE 8
Coming Soon..
Read more BUSCOHEXINE 4
Coming Soon..
Read more BUSCOHEXINE 4
Coming Soon..
Read more PREDNI HERA DR 5
Coming Soon..
Read more PREDNI HERA DR 5
Coming Soon..
Read more MYCONOLA DR
Coming Soon..
Read more MYCONOLA DR
Coming Soon..
Read more HEPTRACIN
Coming Soon..
Read more LENALIMID
LOXECAM
  • LOXECAM

  • PackingHộp 3 vỉ x 10 viên nang cứng
  • Shelf life36 tháng kể từ ngày sản xuất.
  • CompositionMeloxicam
  • Posology and pharmaceutical formViên nang cứng 7.5mg
Summary of product characteristic
  • Indications, posology and method of administration
  • Contraindications
  • Undesirable effects
Thông tin sản phẩm này dùng để tham khảo. Vui lòng xem chi tiết các thông tin về thuốc trong toa thuốc đính kèm sản phẩm.