ONLINE SUPPORT
Ms. Thanh Nhan
Dedicate To Health
Tiếng Việt Tiếng Anh
MENU
Coming Soon..
Read more GEFIRESS
Coming Soon..
Read more Alavir
Coming Soon..
Read more LOXECAM ODT
Coming Soon..
Read more LOXECAM
Coming Soon..
Read more IBU HERA
Coming Soon..
Read more HETENOL
Coming Soon..
Read more HERADREA
Coming Soon..
Read more HERADREA
Coming Soon..
Read more MIFE PLUS
Coming Soon..
Read more HERAACE 2.5
MIFE PLUS
  • MIFE PLUS

  • PackingHộp 1 vỉ x 4 viên nén Misoprostol 200 mcg và 1 viên nén Mifepristone 200 mg.
  • Shelf life36 tháng kể từ ngày sản xuất.
  • CompositionMisoprostol - Mifepristone
  • Posology and pharmaceutical formViên nén 200mg.
Summary of product characteristic
  • Indications, posology and method of administration
  • Contraindications
  • Warnings and precautions
Thông tin sản phẩm này dùng để tham khảo. Vui lòng xem chi tiết các thông tin về thuốc trong toa thuốc đính kèm sản phẩm.