ONLINE SUPPORT
Ms. Thanh Nhan
Dedicate To Health
Tiếng Việt Tiếng Anh
MENU
Coming Soon..
Read more LENALIMID
Coming Soon..
Read more LENALIMID
Coming Soon..
Read more REPADIMET
Coming Soon..
Read more PHLOROFON ODT
Coming Soon..
Read more BIOKETOCA
Coming Soon..
Read more HERAPROSTOL
Coming Soon..
Read more ALAVIR - E
Coming Soon..
Read more PONTAZOL
Coming Soon..
Read more PONTAZOL
Coming Soon..
Read more LENALIMID
LOXECAM ODT
  • LOXECAM ODT

  • PackingHộp 3 vỉ x 10 viên nén phân tán trong miệng
  • Shelf life36 tháng kể từ ngày sản xuất.
  • CompositionMeloxicam
  • Posology and pharmaceutical formViên nén phân tán 7.5mg
Summary of product characteristic
  • Indications, posology and method of administration
  • Contraindications
  • Undesirable effects
Thông tin sản phẩm này dùng để tham khảo. Vui lòng xem chi tiết các thông tin về thuốc trong toa thuốc đính kèm sản phẩm.